You are here

Razem dla środowiska - współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska

W dniu 11 lipca Rektor Uniwersytetu oraz Prezes Banku Ochrony Środowiska podpisali list intencyjny deklarując podjęcie wspólnych działań na rzecz środowiska.
Współpraca, w której uczestniczyć będzie WBNS obejmuje działania w zakresie ekologii, biologii oraz inżynierii i ochrony środowiska, w tym dotyczące m.in.: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Kooperacja dotyczy prac badawczo-rozwojowych, organizacji wspólnych działań i kampanii edukacyjnych na rzecz środowiska, współpracy eksperckiej, organizacji szkoleń, staży, praktyk oraz studiów podyplomowych.
Na mocy podpisanego listu intencyjnego zostanie także utworzona Kapituła nagradzająca najlepsze prace dyplomowe studentów.

 

Kategoria: