You are here

Wyróżnienie recenzenta roku 2018 - dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW

 

Rok rocznie, zespół redakcyjny czasopisma Botany Journal (Canada) zamieszcza na swych łamach listę recenzentów, którzy wyróżnili się znaczącymi recenzjami artykułów naukowych publikowanych przez Canadian Science Publishing. W tym roku, do grona wyróżnionych recenzentów za ubiegły 2018 rok, dołączyła dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma Botany: www.nrcresearchpress.com/page/cjb/outstandingreviewers

Gratulujemy Pani dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW  i życzymy dałszych sukcesów w pracy zawodowej.

Kategoria: