You are here

Studenci Inżynierii Środowiska odbyli wizytę studyjną w oczyszczalni ścieków "Czajka"

W ramach zajęć z Technologii ochrony środowiska studenci trzeciego roku Inżynierii Środowiska odbyli wizytę studyjną w oczyszczalni ścieków "Czajka"w Warszawie pod opieką dr inż. Agnieszki Poniatowskiej.

PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI!