You are here

Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski w składzie Komitetu PAN

wodaminiZ dniem 26 kwietnia 2019 roku, prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW został powołany w skład Komitetu Gospodarki Wodnej PAN na kadencję 2019 - 2022.

Komitet Gospodarki Wodnej PAN powstał w 1952 roku. Zajmuje się m.in. wpływem zmian klimatycznych na zasoby wodne i potrzeby gospodarki, planowaniem strategicznym w gospodarce wodnej, ochroną środowiska wodnego, a także odzyskiem wody i energii w systemach wodnych oraz problematyką powodzi i susz.

 

W ramach działania Komitetu prowadzone są również Szkoły Naukowe Hydrologii, Hydrauliki i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie gratulujemy!

Kategoria: