You are here

WBNS w projekcie Erasmus+ “The Unteachables” 2018-2020

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w Ljubljanie (Słowenia), odbyło się w spotkanie robocze w projekcie Erasmus+ The Unteachables.

 

W spotkaniu wzięli udział pracownicy uczelni: dr hab. Jerzy Romanowski prof. UKSW, dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, dr Artur Baranowski oraz studenci: Adrianna Wróbel i Aneta Żmijewska.

 

Na spotkaniu zaprezentowaliśmy pierwsze wyniki naszych prac i badań, a także  wzięliśmy aktywny udział w wielu dyskusjach ewaluujących dotychczas osiągnięte cele. Mieliśmy też doskonałą okazję aby porównać nasze wyniki z rezultatami osiągniętymi przez naszych partnerów z Włoch, Słowenii, Islandii oraz Danii. Na spotkaniu określiliśmy również zadania szczegółowe na kolejne etapy, a także uzgodniliśmy główne punkty następnego międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Polsce w dniach 9-13 września 2019 roku.

 

Pierwsze wyniki powstałe w projekcie nasi studenci będą mieli okazję zaprezentować podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej odbywającej się w dniu 23 maja 2019 roku organizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biopotencjał 2019 organizowanej w dniach 6-7 czerwca 2019 roku przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Strona projektu: https://theunteachableserasmus.blogspot.com/

 

Kategoria: