You are here

Transgeneza roślin w celach badawczych i terapeutycznych

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Narodowym Instytucie Leków (NIL) w Warszawie, dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW wygłosiła seminarium pt. „Transgeneza roślin w celach badawczych i terapeutycznych”, w którym uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu oraz studenci odbywający praktyki w NIL. Tematyka spotkania dotyczyła szeroko pojętej inżynierii genetycznej roślin stosowanej we współczesnych badaniach roślin modelowych (tytoń) oraz roślin uprawnych (pszenica). Ponadto, prelegentka poruszyła praktyczne aspekty, dotyczące np. produkcji szczepionek doustnych w transgenicznej sałacie syntetyzującej w liściach antygen powierzchniowy S-HBAb przeciw wirusowemu zakażeniu wątroby. Innym ciekawym i obiecującym kierunkiem badań jest analiza metabolitów wtórnych z grzybów wielkoowocnikowych np. z korzeniowca sosnowego (Heterobasidion annosum) – huby występującej na pniach sosny w Puszczy Białowieskiej. Produkowane przez huby substancje aktywne biologicznie są testowane w celach terapii antynowotworowej komórek raka jelita grubego w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej i na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i wydają się przynieść wkrótce pozytywne rezultaty.