You are here

Międzynarodowa współpraca profesora WBNS odnośnie odporności polskich sosen - konferencja w Skopje

Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, jako jedna z czwórki Polaków, brała udział w opracowaniu danych odnośnie odporności naszych sosen na możliwą infekcję Fusarium circinatum podczas konferencji w Skopje (Północna Macedonia).

 

F. circinatum (dawniej: Gibberella circinata) jest patogenem uszkadzającym różne gatunki sosen (w tym naszą rodzimą sosnę zwyczajną), powodującym raka sadzonek w szkółkach oraz w lasach. Po raz pierwszy, patogen wykryto w Ameryce Północnej, od kiedy to rozprzestrzenił się w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce Południowej, Azji, a ostatnio także w Europie. Jak dotąd, w Europie przeprowadzono niewiele badań nad G. circinata i dostępnych jest niewiele informacji na temat stopnia porażenia polskich populacji sosen. Również drogi rozprzestrzenia się patogenu między krajami oraz sposób, w jaki można go zwalczać nie są do końca poznane.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest ustanowienie europejskiej sieci ukierunkowanej na zwiększenie wiedzy na temat biologii, ekologii i ścieżek rozprzestrzeniania się F. circinatnum, zbadanie potencjału rozwoju skutecznych i przyjaznych dla środowiska strategii zapobiegania i łagodzenia skutków oraz dostarczenie tych wyników zainteresowanym stronom i decydentom politycznym. W tym celu przyjęte zostanie podejście multidyscyplinarne, obejmujące naukowców, zarządców lasów i decydentów z ponad 30 krajów, którzy skupiają się na wspólnym problemie zwalczania raka sosny, co czyni Akcję COST "PINESTRENGTH" wysoce innowacyjnym przedsięwzięciem.

 

Wiele materiałów (publikacji, wystąpień, informacji praktycznych nt rozprzestrzeniania się patogenu oraz metod jego zwalczania) można znaleźć na stronie Europejskiego Programu COST Action FP1406 "Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella Circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)": https://www.cost.eu/actions/FP1406/

 

Gratulujemy Pani profesor!

 

Kategoria: