You are here

Nasz profesor w składzie Kapituły Nagrody im. E.Flataua!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Turlejski został wybrany do Kapituły Nagrody im. E.Flataua, która liczy 4 osoby.


Doroczną Nagrodę Flataua właśnie ustanowiło Polskie Towarzystwo Badania Układu Nerwowego (PTBUN). Nadaje się ją wybitnym współczesnym polskim morfologom układu nerwowego. Edward Flatau był wybitnym neurologiem (wydał atlas mózgu człowieka, opisał szereg reakcji - objawów neurologicznych symptomatycznych dla pewnych zaburzeń układu nerwowego, umarł w Warszawie, w 1932 r.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Kategoria: