You are here

WBNS z dotacją MNiSW na restrukturyzację.

Decyzją Ministra J. Gowina WBNS uzyskał 938 682 zł na restrukturyzację Wydziału. Zakres planowanej restrukturyzacji obejmuje zmiany w strukturze Wydziału sprzyjając intensyfikacji badań naukowych na wysokim poziomie i podjęcia nowych obszarów tematycznych, wraz z poszerzeniem zakresu badań o prace o charakterze innowacyjnym oraz interdyscyplinarnym realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami.
Główne obszary planowanej restrukturyzacji będą dotyczyły podjęcia nowych badań naukowych w zakresie dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne. Działania restrukturyzacyjne obejmują także: zatrudnienia nowych pracowników, zakup aparatury badawczej oraz utworzenie wyspecjalizowanych stanowisk badawczych.
WBNS jest drugim Wydziałem na UKSW, który uzyskał środki w ramach wniosków restrukturyzacyjnych przyznawanych przez MNiSW. 

Kategoria: