You are here

WBNS dla Komisji Europejskiej


WBNS wspólnie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UKSW oraz 7 partnerami zagranicznymi będzie realizować projekt Erasmus+ The Unteachables. Projekt ma charakter badawczy i jego rezultaty będą wsparciem dla Komisji Europejskiej w ramach uchwalanych przez nią polityk dotyczących edukacji. 

Kategoria: