You are here

WBNS w programie NCBiR – POWER

WBNS jest jednym z kilku Wydziałów UKSW, który będzie realizował Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kwota dofinansowania dla WBNS wyniosła 1 885 064,70 zł.

 

W ramach realizacji Programu będzie finansowane m.in.:

  • kształcenie przez wykładowców z zagranicy,
  • podnoszenie kompetencji miękkich wśród studentów,
  • uruchomienie dwóch angielskojęzycznych specjalności (Applied Ecology, Medical and Molecular Biology).

 

Kategoria: