Jesteś tutaj

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa). Umożliwia on studentom i pracownikom UKSW wypożyczanie zbiorów z sześciu warszawskich bibliotek uczelnianych: Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteki
Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej, Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego, Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
 
System pozwala na wypożyczenie do 3 książek na 30 dni w każdej ze stowarzyszonych bibliotek.
 
W celu rejestracji w aplikacji SWW oraz podpisania deklaracji o danych osobowych należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni Biblioteki Głównej UKSW na Dewajtis - sala 309 (parter), Nowy Budynek. Następnie należy udać się do biblioteki, której zbiorami jest się zainteresowanym.
 
Kartą biblioteczną SWW jest legitymacja studencka, doktorancka lub Warszawska Karta Miejska.
 
Więcej informacji - http://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/843