You are here

Uczestnicy

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

W projekcie mogą wziąć udział studenci Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie.

  • Projekt będzie trwał 1 rok i przeznaczony jest dla 45 studentów WBNS.
  • Wybrani do projektu studenci to słuchacze III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy w roku 2018 i 2019 staną się absolwentami szukającymi pracy lub możliwości dalszego kształcenia.
  • Projekt obejmuje kobiety i mężczyzn w proporcji adekwatnej do liczby studentów na danym roku i kierunku ogółem dla I i II stopnia studiów.
  • Każdy uczestnik uzyska możliwość uczestniczenia w płatnym stażu realizowanym w wymiarze 240 godzin przez 3 kolejne miesiące w firmach o profilu zgodnym z kierunkiem studiów.

 

 

 

Polish