You are here

Podstawowe informacje o projekcie

 

 

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

Biologia i inżynieria środowiska to chętnie wybierane kierunki studiów w Polsce, ich absolwenci stanowią ok. 3% ogółu absolwentów.

 

Rynek pracy dla specjalistów z tego zakresu jest bardzo szeroki, niezbędne jest zatem ukierunkowanie absolwentów i wskazanie sektorów, w których będą mogli znaleźć pracę.

 

Na WBNS funkcjonuje Wydziałowa Rada Biznesu – jej prace pozwoliły na zapewnienie jak najbardziej pożądanych na rynku pracy efektów kształcenia. Zakres staży jest więc  związany jest bezpośrednio  z efektami kształcenia na kierunkach B i IŚ i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie.

 

Udział w projekcie pozwoli studentom WBNS na uzyskanie doświadczenia zawodowego, które ułatwi im podjęcie pracy po zakończeniu studiów.

 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie jest podniesienie kompetencji i doświadczenia zawodowego studentów Wydziału Biologii, dzięki którym jako absolwenci zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia zgodnego z profilem ukończonych studiów.

Polish