You are here

Kontakt

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

Koordynator Projektu:

Andrzej Długoński

e-mail: a.dlugonski@uksw.edu.pl

 

Biuro projektu:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 24 pok. 310

01-938 Warszawa

tel.:22 569 68 37

e-mail: praktykujznami@uksw.edu.pl

Polish