Jesteś tutaj

Program konferncji

Wersja wstępna/w trakcie aktualizacjiProgram V Ogólnopolskiej konferencji dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo - technicznych BIOPOTENCJAŁ 2019
6-7 czerwca 2019

Kampus UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3  
Sala 008/bud 24

 

6 czerwca: Inżynieria Środowiska

9:00 Otwarcie konferencji

9:10 Wykład I "Gospodarka o obiegu zamkniętym nowym trendem w strategii rozwoju przedsiębiorstw"
Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

9:40  Wykład II "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. - dołącz do firmy z tradycjami"

MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

10:10 Przerwa kawowa

10:30-14:00 Panele tematyczne  (sesja posterowa i ustna)

14:00 Przerwa

14:30 Uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska

15:30 Wspólny lunch

7 czerwca: Biologia

9:00 Otwarcie II dnia konferencji

9:10 Wykład I "Wykorzystanie technik obrazowania 3d w badaniach owadów"
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

9:40 Wykład II "Rola starodrzewi sosnowych w zachowaniu różnorodności biologicznej Puszczy Kampinoskiej"
Kampinoski Park Narodowy

10:10 Przerwa kawowa

10:30-14:30 Panele tematyczne (sesja posterowa i ustna)

14:30 Przerwa

14:45 Podsumowanie konferencji i rozdanie certyfikatów