You are here

Wzór umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych II stopnia

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z  Uchwałą Nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poniżej zostaje przedstawiona uchwała oraz umowa. Załącznik:

  • Uchwała Nr 101/2016_POBIERZ
  • Umowa odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych_POBIERZ