Jesteś tutaj

Wnioski o przyznanie stypendium

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada OD 5 WRZEŚNIA DO 10
PAŹDZIERNIKA 2017R.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów 
przypada OD 5 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017R.

Wnioski o zapomogę można składać OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017R. DO 30 WRZEŚNIA 2018R.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku