Jesteś tutaj

Biopotencjał

Klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) i klauzula zgody (art. 6,9 RODO) na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy,  że Administratorem danych osobowych są organizatorzy V Ogólnopolskiej konferencji dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2019.

 

Dane kontaktowe:
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. 22 569 68 37
e-mail: biopotencjal@gmail.com

1.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału Państwa w Konferencji.
2.    Użytkownikiem danych osobowych jest Organizator Konferencji.
3.    Państwa dane nie zostaną przekazane do wiadomości innych organizacji lub osób trzecich.
4.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgłaszania udziału w Konferencji, okres jej trwania, oraz po jej zakończeniu.
5.    Posiadają Państwo prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie.
6.   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konferencji. W przypadku nie podania danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie lub cofnięcia takiej zgody przed odbyciem się konferencji, osoba zostaje usunięta z listy uczestników konferencji.