You are here

Biopotencjał

W odpowiedzi na przyjęty przez UE strategiczny kierunek rozwoju w perspektywie 2020 „Biogospodarka dla Europy” oparty na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych WBNS organizuje corocznie ogólnopolską konferencję naukową BIOPOTENCJAŁ. Jest ona przeznaczona dla dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

https://www.facebook.com/biopotencjal/

http://biopotencjal.blogspot.com/

Polish