Jesteś tutaj

Klub absolwenta

Szanowni Państwo Absolwenci WBNS,

serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do uczestnictwa w Klubie Absolwenta WBNS.

 

Jako uczestnicy Klubu będą Państwo mieli możliwość udziału w wielu wydarzeniach, organizowanych przez Wydział, w tym między innymi w spotkaniach EnviroMeeting, które adresowane są przede wszystkim do studentów (i absolwentów) studiów na kierunku inżynieria środowiska (choć biolodzy są do udziału w tych spotkaniach również zaproszeni) oraz BioMeeting – adresowanych głównie do biologów (choć inżynierowie środowiska są również na tych spotkaniach mile widziani). W wydarzeniach tych będą mogli Państwo wziąć udział jako uczestnicy, lub jako prelegenci – gdyby chcieli się Państwo z obecnymi studentami podzielić doświadczeniami z życia zawodowego, pochwalić osiągniętymi sukcesami, opowiedzieć o prowadzonych badaniach naukowych, realizowanych projektach, itd.

 

Jako członkowie Klubu Absolwenta będą Państwo również zapraszani do udziału w corocznej ogólnopolskiej konferencji BIOPOTENCJAŁ, organizowanej przez WBNS, przeznaczonej dla dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych, w której udział biorą przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Przynależność do Klubu Absolwenta WBNS UKSW da Państwu również możliwość:

- uczestnictwa w organizowanych przez Wydział szkoleniach, warsztatach, konferencjach;

- skorzystania z rabatów w przypadku udziału w odpłatnych warsztatach, kursach, czy studiach podyplomowych, organizowanych przez WBNS;

- uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych;

- podjęcia się prowadzenia zajęć dydaktycznych dla obecnych studentów.

 

Osoby, należące do Klubu Absolwenta, będą również miały możliwość otrzymywania informacji o możliwościach zatrudnienia, podjęcia studiów doktoranckich, zaangażowania się w realizację projektów badawczych w różnych instytucjach, itp.

Udział w Klubie Absolwenta pozwoli też na podtrzymanie kontaktu z kolegami z akademickiej ławy w ramach corocznie organizowanych spotkań absolwentów.

Uczestnicy Klubu będą też mieli możliwość pochwalenia się swoimi sukcesami na stronie internetowej Wydziału, na której utworzona została zakładka „Sukcesy naszych absolwentów”. Informacje na temat swoich sukcesów, którymi chcieliby się Państwo pochwalić przed obecnymi studentami/ wykładowcami/ innymi osobami, zaglądającymi na stronę internetową Wydziału, należy przesyłać drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan) na adres Wydziału.

 

Aby przystąpić do Klubu Absolwenta WBNS wystarczy wypełnić deklarację, zamieszczoną pod linkiem i przesłać ją na adres Wydziału drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan)._POBIERZ/sites/default/files/Deklaracja%20Klub%20Absolwenta.pdf

Zapraszamy !