Jesteś tutaj

PRAKTYKUJ Z NAMI !

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

 

Z dn. 1.10.2017 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu Praktykuj z nami!

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S169/17

 

Okres realizacji projektu: od 2017-10-01 do: 2018-10-02

Liczba uczestników: 45 osób

Miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt projektu wynosi 396 982,50 zł., z czego środki UE stanowią 385 067,50 zł.