Jesteś tutaj

Tematy prac dyplomowych

BIOLOGIA

Studenci I roku Biologii II stopnia ekologii i mikrobiologii środowiska, biologii człowieka oraz biologia medyczna i molekularna zobowiązani są do wybrania tematu pracy magisterskiej. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu do 28 lutego 2018 r.

 

Lista tematów_POBIERZ

Lista tematów_POBIERZ

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci III roku Inżynierii środowiska I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy inżynieriskiej. W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu do 28 lutego 2018 r.

           

            Lista tematów_POBIERZ