You are here

Tematy prac dyplomowych

BIOLOGIA

Studenci III roku studia I stopnia Biologii zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej do 

 

Studenci I roku studia II stopnia Biologii zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej do 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci III roku  I stopnia Inżynierii środowiska zobowiązani są do wybrania tematu pracy inżynieriskiej do 

 

Studenci I roku studia II stopnia Inżynierii Środowiska zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej do 

 

 

W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

Polish