Jesteś tutaj

Tematy prac dyplomowych

BIOLOGIA

Studenci I roku studia II stopnia Biologii zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomwej do 28.01.2020 r.

W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studenci III roku Inżynierii środowiska I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy inżynieriskiej do dnia 28.01.2020 r.

W celu wybrania tematu studenci zgłaszają się do dziekanatu po podpisanie formularza wyboru tematu.