Jesteś tutaj

Koło Naukowe Biologii Człowieka

W trakcie rejestracji

 

Opiekun:

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

 

Celem Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka UKSW jest m. in.: rozwijanie zainteresowań związanych z biologią człowieka, wypracowanie twórczej inicjatywy wśród studentów w zakresie biologii człowieka, wymiana myśli, pomysłów, podejmowanie dyskusji naukowych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze.

 

Członkowie Koła biorą udział w pracach naukowych i badawczych prowadzonych przez Zakład Biologii Człowieka UKSW, organizują i biorą udział w seminariach, warsztatach, wykładach, konferencjach, wycieczkach i obozach naukowych, a także opracowują, ogłaszają i publikują wyniki prac naukowych. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

 

Siedzibą Koła Naukowego Biologów Człowieka UKSW jest:

Zakład Biologii Człowieka Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, bud. 24, s. 421.

Zapraszamy na stronę FB Koła:

https://www.facebook.com/SKNBCUKSW