You are here

Komitety

Komitet Naukowy:

 • dr hab. prof. UKSW Jerzy Romanowski - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, przewodniczący komitetu
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • dr inż. Dominik Wojewódka
 • dr Monika Kisiel
 • dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • dr Artur Baranowski
 • mgr Katarzyna Jurczuk oraz pozostali pracownicy dziekanatu WBNS
 • Michał Winczek, student
 • Bartosz Makówka, student

Komitet Honorowy Otoczenia Biznesu:

 • Sz.P. Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Sz.P. Witold Roman - Dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

 

 

Polish