Jesteś tutaj

Zgłaszanie prac

ZGŁASZANIE PRAC:

 • W celu rejestracji na konferencję należy wypełnić formularz rejestracyjny (link poniżej) do dnia 24 maja 2019 r. Osoby, które przygotowały wystąpienie plakatowe lub ustne powinny w formularzu zamieścić abstrakt i 3 słowa kluczowe.

Formularz rejestracyjny

 • Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól. Po kliknięciu na przycisk "prześlij" nie będzie możliwości edycji danych.
 • Streszczenia (treść abstraktu):
  • streszczenia prosimy napisać w języku polskim lub angielskim,
  • za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca,
  • wzór streszczenia:
   • tytuł pracy,
   • pełne imiona i nazwiska autorów, afiliacje (pełne adresy naukowe wszystkich autorów, wraz z adresem e-mail pierwszego autora) *uwaga: każdy z uczestników może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia, natomiast liczba współautorów nie jest limitowana),
   • limit słów: 2250 znaków,
  • streszczenie powinno mieć charakter strukturalny i zawierać:
   • wstęp,
   • cel pracy,
   • materiały i metody,
   • wyniki
   • oraz wnioski.
 • Nadesłane streszczenia zostaną ocenione przez grono recenzentów, którzy zakwalifikują je do zgłaszanej prezentacji ustnej bądź plakatowej i zadecydują o ich włączeniu do programu poszczególnych sesji tematycznych.
 • Dopuszczalny format plakatu - A1.