You are here

Druki do pobrania

Wzór protokołu zniszczenia prac studentów po upływie terminów przechowywania

Protokół z egzaminu ustnego (możliwość pobrania druku z systemu USOSweb)

Formularz zgłoszenia/zmiany wyboru tematu pracy dyplomowej
Druk polecenia wyjazdu służbowego krajowego  
Druk polecenia wyjazdu służbowego za granicę  
Ewidencja przebiegu pojazdu (delegacja)  
Karta hospitacji  

Wniosek o udostępnienie aparatury Wydziału poza teren Uczelni