Jesteś tutaj

Praca na WBNS

Uchwała Nr 32/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych - POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 63/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie składania oświadczeń przez osoby przystępujące do konkursów na niektóre stanowiska nauczycieli akademickich w UKSW- POBIERZ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2015 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2015 r.- POBIERZ

 

 

 

Katedra Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW ogłasza konkursy na stanowiska:

 

Asystent

  • DYSCYPLINA NAUKOWA: Biologia molekularna, fizjologia roślin_pobierz