Jesteś tutaj

Komisje wydziałowe i przedstawiciele WBNS w komisjach uczelnianych

PRZEDSTAWICIELE WBNS W KOMISJACH UCZELNIANYCH:

 • Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych - ...
 • Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń - prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Komisja ds. mienia i finansów - dr Agnieszka Kuśmierz
 • Uniwersytecka Komisja Wyborcza - ...
 • Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej - dr inż. Dominik Wojewódka
 • Komisja odwoławcza ds. nauki i kadr naukowych -  dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 • Komisja dyscyplinarna dla studentów - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów - dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Komisja dyscyplinarna dla doktorantów - prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów - dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 • Komisja ds. jakości kształcenia - dr Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Komisja Etyki i Bioetyki - prof. dr hab. Krzysztof Turlejski; dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW; dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki - dr Paweł Rusin
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich - dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW; dr Paweł Rusin
 • Komisja rekrutacyjna - dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 • Rada Studium Języków Obcych -dr Artur Baranowski
 • Rada Biblioteczna - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Rada Naukowa Wydawnictwa Naukowego UKSW - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Rada Programowa Uniwersytetu Otwartego UKSW - dr Artur Baranowski

 

KOMISJE WBNS:

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik - przewodnicząca komisji od roku ak. 2017/2018
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Dr Elżbieta Popowska-Nowak
 • Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr inż. Tomasz Śnieżek
 • Aleksandra Lis, student
 • Karolina Ludwiniak, student

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH:

 • Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski- przewodniczący
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss
 • Dr Piotr Ceryngier
 • Dr inż. Krystian Kurowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:

 • Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz- przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Dr inż. Paweł Jelec
 • Mgr inż. Michał Machnikowski
 • Jędrzej Kubeł, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU BIOLOGIA:           

 • Prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss- przewodniczący
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Dr Anita Kaliszewicz
 • Dr inż. Piotr Kiełtyk
 • Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ:

 • Prof. UKSW dr hab. inż. Piotr Matyjasiak- przewodniczący
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. UKSW dr hab. Wanda Kłopocka
 • Dr inż. Damian Panasiuk
 • Dr inż. Dominik Wojewódka

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • Prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss - przewodniczący
 • Prof. UKSW dr hab. Justyna Nowakowska - z-ca przewodniczącego
 • Dr inż. Tomasz Śnieżek
 • Mgr Katarzyna Jurczuk - sekretarz
 • Jędrzej Kubeł, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW:

 • Dr Elżbieta Popowska-Nowak- wiceprzewodnicząca
 • Dr Justyna Marchewka
 • Milena Bryszewska - przewodnicząca
 • Aleksandra Banasik - wiceprzewodnicząca
 • Mgr Marzena Sałyga - sekretarz
 • Justyna Dąbrowska
 • Małgorzata Okrasa

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA:

 • Dr Małgorzata Wszelaka-Rylik – przewodnicząca
 • Dr inż. Agnieszka Kuśmierz – z-ca przewodniczącej
 • Dr inż. Damian Panasiuk – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • Karolina Ludwiniak, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH:

 • Prof. UKSW dr hab. Wanda Kłopocka- przewodnicząca
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Dr Maciej Fuszara
 • Dr Agnieszka Kuśmierz
 • Mgr Ewa Kicińska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski- przewodniczący
 • Prof. UKSW dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Dr Piotr Ceryngier
 • Dr Agnieszka Kuśmierz

WYDZIAŁOWA KOMISJA  DS. WYDAWNICZYCH:

 • Prof. UKSW dr hab. Andrzej Podstolski
 • Dr inż. Krystian Kurowski