Jesteś tutaj

Informacje

Z inicjatywy i z dużym udziałem WBNS UKSW zawarł porozumienie z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.
Krótka fotorelacja z podpisania umowy przez X. Rektora oraz Prezesa i Wiceprezesa Parku znajduje się na stronie głównej UKSW (http://www.uksw.edu.pl, materiał nr 2).
Do Parku należy wiele wyższych uczelni z Warszawy (w tym UW i PW). Pani Wiceprezes Parku jest członkiem naszej Wydziałowej Rady Biznesu. Obie strony mają nadzieję na zacieśnienie współpracy. Być może skorzystają z tego również inne Wydziały naszej Uczelni. Przynależność do Parku daje możliwość i ułatwia nawiązanie współpracy i opracowywanie wspólnych projektów badawczych z innymi członkami tej organizacji.