Jesteś tutaj

Biopotencjał

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej konferencji dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo - technicznych BIOPOTENCJAŁ 2019. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 6-7 czerwca 2019 r. w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Termin nadsyłania prac: do 24 maja 2019 r. 

 

Celem Konferencji jest:

1.    Umożliwienie studentom i dyplomantom kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych zaprezentowania wyników swoich badań oraz prac opartych o przegląd aktualnego piśmiennictwa. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne.

2.    Umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z najnowszymi trendami w naukach przyrodniczych.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wystąpienia w jednym z 2 bloków tematycznych:

  • Biologia (biologia człowieka, ekologia, biologia molekularna, biologia środowiskowa, inne),
  • Inżynieria środowiska (gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, inżynieria sanitarna i wodna, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, bioinżynieria).

Do udziału w Konferencji zapraszamy również przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność odpowiadającą profilem obszarom tematycznym Konferencji. Firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalności w formie stoiska (stolik plus poster) lub w formie prezentacji multimedialnej (prelekcja, film, inne formy).