You are here

Promocja i reklama

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt "Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych"
Realizacja projektu przyczynia się do promowania wyżej wymienionych kierunków wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 12-19 lat oraz rodziców. W projekcie przewidziane jest między innymi organizowanie spotkań akademickich – drzwi otwarte i spotkania w uczelniach.

Ze względu na udaną współpracę UKSW z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia została wytypowana do przeprowadzenia ostatniej edycji promocji kierunków ścisłych.

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa, UKSW i młodzieży odbyło się
w auli Schumana dn. 5 marca br.
Reprezentowane były 2 Wydziały: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz - po raz pierwszy - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Dr Artur Baranowski przygotował prezentację Wydziału, którą przedstawił podczas spotkania (prezentacja wkrótce pojawi się na naszej stronie www). Po zakończeniu prezentacji dr Baranowski wspólnie z p. Dziekan poprowadzili quiz dotyczący podstawowej wiedzy na temat WBNS. Pytali młodzież jakie kierunki są prowadzone na Wydziale, gdzie można podjąć pracę po ukończeniu studiów oraz jakie zajęcia są prowadzone w nowych laboratoriach. Po każdym pytaniu wiele rąk podnosiło się do góry - chętni wychodzili na środek sali i udzielali odpowiedzi. Atmosfera była bardzo dobra - młodzież na pewno zapamięta nasz Wydział - może niektórzy uczestnicy spotkania wkrótce zostaną studentami WBNS.

Krótką fotorelację ze spotkania można obejrzeć na stronie głównej UKSW: http://www.uksw.edu.pl

 

Polish