Jesteś tutaj

Katedra Biologii

 

KIEROWNIK KATEDRY: dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW
Zakład Biologii Ewolucyjnej    
dr hab. inż., prof. UKSW Piotr Matyjasiak - kierownik p.matyjasiak@uksw.edu.pl
dr Anita Kaliszewicz a.kaliszewicz@uksw.edu.pl
dr Maciej Fuszara m.fuszara@uksw.edu.pl
Zakład Biologii Roślin    
dr hab. inż., prof. UKSW Marek Kloss - kierownik m.kloss@uksw.edu.pl
dr hab., prof. UKSW Andrzej Podstolski a.podstolski@uksw.edu.pl
dr inż. Piotr Kiełtyk p.kieltyk@uksw.edu.pl
dr Elżbieta Popowska-Nowak e.popowska@uksw.edu.pl
Zakład Biologii Człowieka    
prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska - kierownik a.siniarska@uksw.edu.pl
dr hab., prof. UKSW Alicja Budnik a.budnik@uksw.edu.pl
dr Joanna Nieczuja-Dwojacka j.nieczuja@uksw.edu.pl
dr Justyna Marchewka-Długońska j.marchewka@uksw.edu.pl
mgr Natalia Mucha n.mucha@uksw.edu.pl
Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii    
dr hab., prof. UKSW Justyna Nowakowska - kierownik j.nowakowska@uksw.edu.pl
dr Monika Fajfer m.fajfer@uksw.edu.pl
dr Paweł Rusin p.rusin@uksw.edu.pl
Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt    
dr hab., prof. UKSW Jerzy Romanowski - kierownik j.romanowski@uksw.edu.pl
dr Piotr Ceryngier p.ceryngier@uksw.edu.pl
dr Artur Baranowski a.baranowski@uksw.edu.pl
Zakład Biochemii i Biologii Komórki    
dr hab., prof. UKSW Wanda Kłopocka - kierownik w.klopocka@uksw.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Turlejski k.turlejski@uksw.edu.pl