Jesteś tutaj

Katedra Biologii

 

KIEROWNIK KATEDRY: dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW

Zakład Biologii Ewolucyjnej

dr hab. inż.,
prof. UKSW

Piotr Matyjasiak - kierownik

p.matyjasiak@uksw.edu.pl

dr

Anita Kaliszewicz

a.kaliszewicz@uksw.edu.pl

dr

Maciej Fuszara

m.fuszara@uksw.edu.pl

Zakład Biologii Roślin

dr hab. inż.,
prof. UKSW

Marek Kloss - kierownik

m.kloss@uksw.edu.pl

dr hab., prof. UKSW

Andrzej Podstolski

a.podstolski@uksw.edu.pl

dr inż.

Piotr Kiełtyk

p.kieltyk@uksw.edu.pl

dr Elżbieta Popowska-Nowak e.popowska@uksw.edu.pl

Zakład Biologii Człowieka

prof. dr hab.

Anna Siniarska-Wolańska - kierownik

a.siniarska@uksw.edu.pl

dr hab., prof. UKSW Alicja Budnik a.budnik@uksw.edu.pl

dr

Joanna Nieczuja-Dwojacka

j.nieczuja@uksw.edu.pl

dr Justyna Marchewka-Długońska j.marchewka@uksw.edu.pl

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii

dr hab., prof. UKSW Justyna Nowakowska - kierownik j.nowakowska@uksw.edu.pl

dr

Paweł Rusin

p.rusin@uksw.edu.pl

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt

dr hab., prof. UKSW

Jerzy Romanowski - kierownik

j.romanowski@uksw.edu.pl

dr

Piotr Ceryngier

p.ceryngier@uksw.edu.pl

dr

Artur Baranowski

a.baranowski@uksw.edu.pl

Zakład Biochemii i Biologii Komórki

dr hab., prof. UKSW

Wanda Kłopocka - kierownik

w.klopocka@uksw.edu.pl

prof. dr hab.

Krzysztof Turlejski

k.turlejski@uksw.edu.pl