Jesteś tutaj

Rada Wydziału

 • Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW - przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW
 • Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 • Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW
 • Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 • Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 • Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 • Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UKSW
 • Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr inż. Andrzej Długoński
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Dr Maciej Fuszara
 • Mgr Katarzyna Jurczuk
 • Edyta Godlewska, student
 • Jędrzej Kubeł, student
 • Aleksandra Lis, student
 • Karolina Ludwiniak, student
 • Maciej Szczudliński, student

 

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2018/19:

 • 24 września 2018 r.
 • 22 października 2018 r.
 • 26 listopada 2018 r.
 • 17 grudnia 2018 r.
 • 21 stycznia 2018 r.
 • 25 lutego 2019 r.
 • 25 marca 2019 r.
 • 29 kwietnia 2019 r.
 • 3 czerwca 2019 r.
 • 1 lipca 2019 r.