You are here

Program Erasmus Plus

Aktualne informacje na temat programu dostępne są na stronie http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Procedura rekrutacyjna (wymiana studentów) - Pobierz

Procedura rekrutacyjna WBNS (wyjazdy studentów na praktyki) - Pobierz

Ogólne zasady - POBIERZ PLIK

Instrukcja - POBIERZ PLIK

Polish