Jesteś tutaj

Uchwała i wzór umowy - odpłatność za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu UKSW 101/2016 - POBIERZ

Wzór umowy do uchwały Senatu UKSW 101/2016 - POBIERZ

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 29/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 - POBIERZ

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia dla studentów II stopnia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 34/2018 Rady Wydziału z dnia 4 czerwca 2018 r._pobierz studenci rozpoczynających naukę w danym roku akademickim, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż macierzysty muszą uzupełnić efekty kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiegają. Odpłatności za uzupełnianie efektów kształecenia reguluje Uchwała Nr 60/2018 Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2018 r._pobierz