Jesteś tutaj

Biuro rekrutacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony biura rekruatcji https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

 

Najważniejsze informacje:

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku takim samym lub co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w danego kierunku na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na danym kierunku

 • Biologia

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

Tezy szczegółowe

 1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe).
 4. Struktura i funkcje DNA.
 5. Królestwa organizmów żywych.
 6. Podstawy systematyki organizmów.
 7. Podstawy ewolucji organizmów.
 8. Anatomia funkcjonalna człowieka.
 9. Czynniki rozwoju człowieka.
 10. Antropogeneza.
 11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów.