Jesteś tutaj

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku oferuje studia podyplomowe:

  • Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym
  • Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i podjęcia studiów podyplomowych na naszym Wydziale.

 

Wymagane dokumenty do złożenia przez kandydatów

  • Kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej*
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia
  • Informacje o płatniku faktury - POBIERZ PLIK
  • Koperta A 4 ze znaczkiem na list polecony (za 6,50 zł) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub oświadczenie o osobistym odbiorze dokumentów - POBIERZ PLIK
  • Wpłata na indywidualny numer konta w terminie określonym w umowie
  • Dowód wpłaty

* Oryginał dyplomu lub oryginalny odpis dyplomu lub kopia poświadczona notarialnie;
w przypadku osobistego złożenia dokumentów istnieje możliwość poświadczenia kopii dyplomu za zgodnością z oryginałem przez Dziekanat WBNS.