You are here

Egzamin dyplomowy: Biologia

Tezy na egzamin licencjacki 

 POBIERZ PLIK

 

Przebieg egzaminu licencjackiego/magisterskiego odbywa się zgodnie z procedurą dyplomowania (Uchwała Rady Wydziału z dnia 3 lutego 2020 r.) 

plik

 

 

 

 

W pierwszej części egzaminu dyplomant jest zobowiązany również do przedstawienia w trakcie maksymalnie 10 minutowej prezentacji głównych celów, wyników i wniosków zawartych w pracy. Forma prezentacji musi obejmować wystąpienie ustne dyplomanta i może dodatkowo obejmować inną formę prezentacji np. z wykorzystaniem projektora multimedialnego lub dowolną inną (o czym z odpowiednim wyprzedzeniem należy poinformować dziekanat, w celu sprawdzenia możliwości technicznych realizacji planowanej prezentacji).

Każdy z członków komisji ma prawo zadać jedno pytanie nawiązujące do prezentowanych treści.

 

W drugiej części egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania.

Dwa pytania związane z kierunkowymi efektami kształcenia/uczenia się, sprawdzające przede wszystkim wiedzę studenta z zakresu teoretycznych podstaw danego kierunku studiów.

Jedno pytanie – z zakresu pracy - zadaje recenzent.

 

Tezy na egzamin magisterski