Jesteś tutaj

Egzamin dyplomowy: Biologia

Tezy na egzamin licencjacki 

 POBIERZ PLIK

 

 

 

 

Przebieg egzaminu licencjackiego:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu licencjackiego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Biologia prowadzonym przez WBNS.

W trakcie egzaminu licencjackiego student odpowiada na trzy pytania: dwa ogólne losowane z puli pytań z przedmiotów objętych programem studiów (pytania dotyczą zagadnień omawianych podczas zajęć z przedmiotów obowiązkowych), i jedno szczegółowe z tematyki pracy licencjackiej.

 

Tezy na egzamin magisterski

  • specjalność: biologia człowieka - POBIERZ PLIK 
  • specjalność: biologia medyczna i molekularna POBIERZ PLIK
  • specjalność: ekologia i mikrobiologia środowiskowaPOBIERZ PLIK

Przebieg egzaminu magisterskiego:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu magisterskiego dla studentówstudiów II stopnia na kierunku Biologia prowadzonym przez WBNS.

    

Podczas egzaminu dyplomowego studenci II roku studiów II stopnia na kierunku Biologia, którzy realizują program związany ze specjalnością: biologia człowieka, biologia medyczna i molekularna oraz ekologia i mikrobiologia środowiskowa odpowiadają na 3 pytania: dwa losowo wybrane z puli pytań z przedmiotów objętych programem studiów (pytania dotyczą zagadnień omawianych podczas zajęć z przedmiotów obowiązkowych dla danej specjalności) oraz jedno pytanie szczegółowe przygotowane przez członków komisji egzaminacyjnej, mające związek z tematyką pracy magisterskiej.