You are here

Egzamin dyplomowy: Inżynieria środowiska

Tezy na egzamin inżynierski

 

Plik PDF

 

Przebieg egzaminu licencjackiego/magisterskiego odbywa się zgodnie z procedurą dyplomowania (Uchwała Rady Wydziału z dnia 3 lutego 2020 r.) plik

 

 

W pierwszej części egzaminu dyplomant jest zobowiązany również do przedstawienia w trakcie maksymalnie 10 minutowej prezentacji głównych celów, wyników i wniosków zawartych w pracy. Forma prezentacji musi obejmować wystąpienie ustne dyplomanta i może dodatkowo obejmować inną formę prezentacji np. z wykorzystaniem projektora multimedialnego lub dowolną inną (o czym z odpowiednim wyprzedzeniem należy poinformować dziekanat, w celu sprawdzenia możliwości technicznych realizacji planowanej prezentacji).

Każdy z członków komisji ma prawo zadać jedno pytanie nawiązujące do prezentowanych treści.

 

W drugiej części egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania.

Dwa pytania związane z kierunkowymi efektami kształcenia/uczenia się, sprawdzające przede wszystkim wiedzę studenta z zakresu teoretycznych podstaw danego kierunku studiów.

Jedno pytanie – z zakresu pracy - zadaje recenzent.

 

Podczas egzaminu:

  •  inżynierskiego student odpowiada na 3 pytania. Dwa z nich są losowane z zestawu zamieszczonego na stronie WBNS (jedno pytanie z puli A, drugie z puli B), trzecie pytanie jest przygotowane przez komisję egzaminacyjną i ma związek z tematyką pracy dyplomowej.
  •  magisterskiego student odpowiada na 3 pytania. Dwa z nich są losowane z zestawu zamieszczonego na stronie WBNS  trzecie pytanie jest przygotowane przez komisję egzaminacyjną i ma związek z tematyką pracy dyplomowej.