Jesteś tutaj

Programy mobilności krajowej - MOST

 

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

 

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów 
    I stopnia;
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

 

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okresjednego roku akademickiego.

 

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

 

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu.

Link: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/program-most

 

Informacje źródłowe z Programu Mobilności Studentów i Doktorantów dostepne pod linkiem:

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna