You are here

Wizyty studyjne: Pracowni Antropologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie i Pracowni Antropologii Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 16.12.2019 r.  studenci uczęszczający na zajęcia Metody badań człowieka żywego oraz Antropologia kliniczna mieli okazję wziąć udział w wizytach studyjnych w Pracowni Antropologii Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie i Pracowni Antropologii Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci wysłuchali wykładów na tematy związane z zastosowaniem metod badawczych w obu pracowniach, a w praktycznej części wizyt mieli okazję je przećwiczyć. Wizyty studyjne pozwoliły na zrealizowanie celów kształcenia obu przedmiotów i umożliwiły kontakt studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kategoria: