Jesteś tutaj

Koła naukowe

„Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku funkcjonuje sześć  Kół Naukowych: Koło Naukowe Zielone Wilki, Koło Naukowe Młode Kadry Inżynieryjne, Koło Naukowe Biologii Człowieka, Koło Biologów Terenowych, Koło Naukowe Neurobiologii, Koło Naukowe Promocji Nauki oraz Grupa Fotografów Przyrody.

 

Celem działalności Kół Naukowych jest samokształcenie studentów w aspekcie naukowym i organizacyjnym.

 

Korzyści wynikające z udziału w Kołach Naukowych to przede wszystkim poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów, budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia, przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych, możliwość realizacji prac badawczych oraz publikacji, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje oraz firmy zewnętrzne.”