You are here

Godziny rektorskie - 19 grudnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż Decyzją Nr 24/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku  z obchodami Opłatka Uniwersyteckiego w dniu 19 grudnia 2019 roku zostały ogłoszone godziny rektorskie między 12:30-15:00.