You are here

Egzaminy inżynierskie / licencjackie / magisterskie

 Obrony prac dyplomowych dla kierunku Inżynieria Środowiska 

26 - 28 maja 2020 r.

Numer albumu Data egzaminu Godzina bud./sala
105289 26.05.2020 09:00 23/107
103264 26.05.2020 09:45 23/108
103255 26.05.2020 10:30 23/107
103252 26.05.2020 11:15 23/108
105330 26.05.2020 12:00 23/107
103260 26.05.2020 12:45 23/108
103241 27.05.2020 10:00 23/107
103228 27.05.2020 10:45 23/108
103265 27.05.2020 11:30 23/107
105167 27.05.2020 12:15 23/108
100597 27.05.2020 9:00 23/108
105342 28.05.2020 10:00 23/107
93990 28.05.2020 10:45 23/108
103238 28.05.2020 11:15 23/107
105151 28.05.2020 12:00 23/108
105322 28.05.2020 12:45 23/107

 

Wytyczne dotyczące obrony prac dyplomowowych na terenie Uczelni podczas pandemii - POBIERZ 

Oświadczenie studenta przystepującego do egzaminu stacjonranego - POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

Obrona prac dyplomowych realizowana jest na podstawie Uchwały Nr 9/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na WBNS - POBIERZ

 

Zmiany w obronach prac dyplomowych dotyczą kierunku Biologia, wytyczne dla Inżynierii Środowiska zostają bez zmian.

 

Obrona pracy dyplomowej dzieli się na II etapy:

I etap:

W pierwszej części egzaminu dyplomant jest zobowiązany również do przedstawienia w trakcie maksymalnie 10 minutowej prezentacji głównych celów, wyników i wniosków zawartych w pracy.

Forma prezentacji musi obejmować wystąpienie ustne dyplomanta i może dodatkowo obejmować inną formę prezentacji np. z wykorzystaniem projektora multimedialnego lub dowolną inną (o czym z odpowiednim wyprzedzeniem należy poinformować dziekanat, w celu sprawdzenia możliwości technicznych realizacji planowanej prezentacji).

Każdy z członków komisji ma prawo zadać jedno pytanie nawiązujące do prezentowanych treści.

II etap:

W drugiej części egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania. Dwa pytania związane z kierunkowymi efektami kształcenia/uczenia się, sprawdzające przede wszystkim wiedzę studenta z zakresu teoretycznych podstaw danego kierunku studiów. 

Jedno pytanie – z zakresu pracy - zadaje recenzent.


*w uzasadnionych przypadkach terminy mogą ulec zmianie

Polish