You are here

Konferencja Dziekanów w Łodzi

Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW uczestnikiem konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca 2019 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Link do strony UAM: http://biologia.amu.edu.pl/kdwp/