You are here

Uwaga zmiana godzin pracy Dziekanatu WBNS

Szanowni Państwo,

uprzejmię informujęmy, że uległy zmianie godziny pracy Dziekanatu.

Więcej informacji w zakładce Kontakty https://wbns.uksw.edu.pl/node/14

 

Dziekanat,

WBNS