You are here

"Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

W związku z prowadzonym przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW aktualnie Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość zamieszczenia na stronie internetowej Wydziału/Instytutu informacji o rozpoczęciu rekrutacji na następujące szkolenia:

 
  •  ABC własnego biznesu
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów i regulaminu uczestnictwa dostępne są na stronie www.szkolenia@uksw.edu.pl w zakładce Projektu.