Jesteś tutaj

6-7 czerwca 2019 r. - spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Szanowni Studenci,

w dniach 6-7.06.2019 r. odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu organizowanej przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Każdego dnia konferencji będzie 2 doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Stoisko Urzędu Pracy będzie się znajdowało w głównym holu wejściowym budynku CLNP, w godz. 9:00-14:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów, którzy chcieliby porozmawiać na temat możliwości zawodowych.