Jesteś tutaj

Szkolenie w zakresie BHP dla Studentów

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb od Studentów i Doktorantów, którzy nadal nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone kolejne dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.
 

OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 18.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Nr 24, sala nr 008;
2 termin - 25.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

 

WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE

1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów i Doktorantów, którzy w bieżącym roku akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. WSZYSCY STUDENCI i DOKTORANCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.

3. Na dodatkowe szkolenie należy przyjść w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).

4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przyjścia na szkolenie.

 

Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie