Jesteś tutaj

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników

Organizujemy konferencję dla młodych naukowców, prowadzących badania w zakresie nauk przyrodniczych. Wirtualny (on-line) charakter wydarzenia pozwala na ograniczenie kosztów uczestnictwa, oraz nie wymaga od młodych ludzi, którzy często łączą studia z pracą lub innymi obowiązkami, dalekiej podróży i włączenia w naukową dyskusję o określonej porze dnia. Wirtualne konferencje są praktykowane przez prestiżowe jednostki naukowe takie jak Uniwersytet w Walencji czy Palaeontological Association, w wydarzeniach tych biorą udział czołowi w swych dziedzinach naukowcy.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 24-29 czerwca.
Szczegóły dotyczące organizacji zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: mlodziprzyrodnicy.com